Registracija novog korisničkog računa


Traži se točan rezultat ove matematičke operacije:
dvadeset-devet pribrojeno sa šesnaest

Da, nažalost, polja označena zvjezdicom (ovakvom: *) su obavezna.