Registracija novog korisničkog računa


Traži se točan rezultat ove matematičke operacije:
četrnaest pribrojeno sa dvadeset

Da, nažalost, polja označena zvjezdicom (ovakvom: *) su obavezna.