03 Hotcool

Najluđe oklade ikad

Nema te love koju ljudi neće spiskati na klađenje. A kladiti se može zbilja na bilo što. Evo nekih otkačenih primjera.

Izumiranje Životinja Koja će ži­votinja prva izumrijeti zbog tragedije Deep Water Horizona u Meksičkom za­ljevu prošle godine? Konkurencija je dosta žestoka jer su ugrožene sve životinje. Najviše šansi ima kempijeva želva (Lepidochelys kempii), a slijede ih smeđi pelikan, služ­be­na ptica američke države Louisiane, i plavorepa tuna.

Sat sudnjeg dana Izrađen je još 1947. kako bi prikazivao koliko vre­me­na nam je ostalo do uništenja planeta, ovisno o razinama tenzija u svi­jetu. Trenutno smo na 6 minuta do podneva, odnosno katastrofe, a možete se kladiti na koliko ćemo biti sljedeće godine i hoće li nam se preostalo vrijeme smanjiti ili po­većati.

Dužina govora u parlamentu Možete se kladiti koliko dugo će irski ministar financija Brian Lenihan izlagati proračun za sljedeću godinu. Naj­bolja oklada je ispod 45 minuta. Osim ove klasične oklade, novac mo­žete uložiti i u pogađanje koliko će puta ministar piti vodu iz ča­še na govornici, kao i na boju kravate koju će nositi tijekom iz­no­šenja prijedloga proračuna.

Sljedeći papa Iz koje zemlje ili dijela svijeta će nam doći sljedeći pa­pa, kako se sada zove i kako će se zvati mogućnosti su u koje možete uložiti svoju lovu. Ako vjerujete u pri­ču da dolazi iz Afrike, zarađujete duplo više nego što uložite. Nije loša lova ni ako pogodite da će se zvati Damian - 100 puta više nego ste uložili. No, ako će slje­deći papa biti Bono Vox, zarađujete čak 1000 funti!

Kako će se zvati dijete Petera Croucha, koji će vulkan izazvati sljedeći zračni ko­laps, koje će titule uzeti princ William i Kate Middleton nakon što obave kra­ljevsko vjenčanje, koji će predsje­dnik uprave velikih britanskih kompanija prvi dobiti ot­kaz, koji celebrity će prvi prestati tweetati te kada će Sir Alex Ferguson otići s klupe Manchester Uniteda. Da se kladimo?

Objavi na Facebooku

FACEBOOK KOMENTARI: